Ideas contest opens for new Miami landmark

Source: Maryandmark

Bayfront Park Miami