Miami Metromover Station, US, by Weston Williamson